Muzeum Drezdenko

Ekspozycja historyczna

Ulokowana w przyziemiu budynku muzeum, w stylowych, zwieńczonych łukami wnętrzach dawnej prochowni. Na jej kształt składają się materiały ikonograficzne i, ze względu na szczupłość pomieszczenia, niewielka liczba zabytków. Wszystkie eksponaty posiadają proweniencję drezdenecką i zaświadczają o długich i barwnych dziejach miasta. Również w przyziemiu znajduje się pomieszczenie zwane „salą wystaw czasowych”, przeznaczone dla wymiennych okresowo ekspozycji.

Skip to content